Uganke

 

Uganke so kratka besedila, ki nam zastavljajo neko vprašanje. Odgovor na to vprašanje imenujemo rešitev uganke. Da pridemo do rešitve uganke, moramo zelo dobro prebrati samo uganko in tako iz nje izluščiti bistvo in premisliti kaj nam sploh uganka želi povedati.

Logične uganke

 

Logične uganke so uganke pri katerih moramo logično razmišljati, da pridemo do rešitve uganke. Torej rešitev logične uganke bo logična, oziroma že iz uganke razvidna. Posebaj primerne so za ljudi, ki so zelo dobri v logiki in nekatere stvari razumejo že v naprej, in znajo nekatere stvari prebrati med vrsticami.

Matematične uganke

 

Matematične uganke so uganke pri katerih bomo morali uporabiti naše znanje matematike in kaj preračunati ali matematično skombinirati. Matematične uganke bomo torej lahko rešili s pomočjo matematike in matematičnega razmišljanja, računanja, sklepanja, risanja, ... Primerne za so vse tiste, ki so dobri v matematiki ali le imajo zelo radi matematiko in radi računajo ali uporabljajo kakšne druge matematične operacije. Nekatere matematične uganke so lažje in zahtevajo le osnovne operacije kot so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje. Nekatere matematične uganke, pa znajo biti tudi dokaj zakomplicirane in moramo uporabiti napredno matematično znanje pri reševanju takih ugank.